The Scandinavian Tire & Rim Organization

Säännöt

SÄÄNNÖT – The Scandinabvian Tire & Rim Organization

§ 1. Järjestön nimi on: The Scandinavian Tire & Rim Organization, lyhennettynä STRO.

§ 2. Järjestön tarkoituksena on:
a) vaikuttaa terveiden teknillisten periaatteiden puolesta rengas-, vanne- ja öräteollisuudessa yhteisymmärryksessä kansainvälisesti hyväksyttyjen normien kanssa.
b) laatia mainituille tuotteille kansainvälisten normien pohjalta normit ja suositukset, ottaen huomioon tarvittavissa määrin pohjoismaiset erityisolosuhteet, sekä julkaista näitä.
c) vaikuttaa mainittujen normien tunnustamiseen pohjoismaiden viranomaisten sekä ajoneuvoteollisuuden piirissä.
d) valvoa, että järjestön jäsenet noudattavat hyväksyttyjä normeja.
e) jakaa renkaita, vanteita yms. koskevaa teknistä tietoutta käyttäjille ja tiedotusvälineille.

§ 3. Järjestön jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kirjeenvaihtojäseniä tai kunniajäseniä.

§ 4. Varsinaiseksi jäseneksi lasketaan henkilö, liike tai yhtiö joka on renkaiden tai vanteiden omaa valmistusta Euroopassa ja joka hatjoittaa päätoimisesti renkaiden tai vanteiden myyntiä pohjoismaissa. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on oikeus valita yksi vakinainen jäsen ja yksi varajäsen.

§ 5. Kirjeenvaihtojäseneksi lasketaan henkilö, liike, yhtiö tai järjestö joka Pohjolassa vaihtoehtoisesti:
a) pääasiallisena toimintanaan myy renkaita, vanteita, pyöriä tai erityisen
pinnoitusteknologian lisenssiä.
b) pääasiallisena toimintanaan pinnoittaa renkaita.
c) pääasiallisena toimintanaan myy rengas- tai pyörätarvikkeita
d) pääasiallisena toimintanaan työskentelee yhteisten rengas- ja pyöräkysymysten parissa.

§ 6. Kunniajäsenyys myönnetään henkilölle, joka
a) on useita vuosia tehnyt arvokasta työtä järjestössä
b) tai muulla tavoin palvellut järjestöä

§ 7. Varsinaisella jäsenellä on oikeus osallistua hallituksen säännönmukaisiin kokouksiin.
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni ja saa hallitus- ja jäsenkokouspöytäkirjan.

§ 8. Kirjeenvaihtojäsen saa jäsenkokouspöytäkirjan sekä muuta informaatiota.
Kirjeenvaihtojäsenelle voidaan pyynnöstä antaa mahdollisuus osallistua säännönmukaisiin
kokouksiin. Kysymysten jotka halutaan keskusteltavan näissä kokouksissa tulee olla
ilmoitettu viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

§ 9. Kunniajäsenelle myönnetään diplomi ja hänen nimensä mainitaan STRO:n
Rengasnormit-kirjassa.

§ 10. Sen joka haluaa tulla jäseneksi, tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä hallitukselle, joka myös
päättää jäsenyydestä.

§ 11. Jäsenyys raukeaa 12 kuukautta kirjallisen ilmoituksen jälkeen hallitukselle.

§ 12. Järjestön työn suorittaa osaksi vakinaisesti palkattu kansliapäällikkö, osaksi varsinaiset jäsenet:
1. Bridgestone Sweden AB
2. Continental Dekk Norge AS
3. Goodyear Dunlop Tires Sverige AB
4. Michelin Nordic AB
5. Nokian Renkaat Oyj
6. Pirelli Tyre Nordic AB
7. Trelleborg Industri AB
Kansliapäällikkö suorittaa työnsä STRO:n hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti.

§ 13. Hallituksen vakinaiset jäsenet koostuvat varsinaisten jäsenten teknisistä edustajista. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kassanhoitaja valitaan varsinaisten jäsenten vakinaisten jäsenten joukosta. Nämä valitaan vuosikokouksessa yhden vuoden ajaksi. Hallitus vahvistaa kaikki STRO:ta koskevat päätökset.

§ 14. Hallitus valitsee ne henkilöt, jotka
– edustavat järjestöä ulospäin
– huolehtii järjestön varoista
– valmistelevat ehdotuksia pohjoismaisiksi normeiksi
– edustavat järjestöä ETRTO:ssa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä

§ 15. Hallitus kokoontuu vähintään 3 kertaa vuodessa, joista vuoden viimeinen sääntömääräinen kokous joka vuonna on järjestön vuosikokous. Puheenjohtajalle osoitetusta pyynnöstä voidaan ylimääräisiä kokouksia pitää.

§ 16. Ajankohta seuraavan vuoden sääntömääräisille kokouksille lyödään lukkoon vuoden viimeisessä kokouksessa. Kutsu sekä esityslista laaditaan viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

§ 17. STRO-normit julkaistaan normikirjan muodossa ja sitä myydään jäsenille, käyttäjille, viranomaisille ja muille kiinnostuneille hallituksen vahvistaman hintalistan mukaan. Jokainen jäsen saa kustannuksitta normikirjan kappaleen kun uusi painos ilmestyy. Normikirjan uusimistiheydestä päättää hallitus vuodeksi kerrallaan.

§ 18. Tilit päätetään vuosittain ja ne on toimitettava tilintarkastajille viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivänä. Tilintarkastajien tulee suorittaa tarkastus ja antaa lausunto siitä hallitukselle viimeistään 1. päivä huhtikuuta.

§ 19. Järjestön jäsenmaksut määrätään vuodeksi kerrallaan järjestön viimeisessä kokouksessa ennen vuotta jota jäsenmaksut koskevat.

§ 20. Ehdotuksia järjestön sääntöjen muutoksiksi voi tuoda jokaiseen kokoukseen mutta se täytyy tapahtua kirjallisessa muoddossa vähitään kaksi viikkoa ennen kokousta. Järjestön sääntömuutospäätökseen vaaditaan että vähintään _ varsinaisista jäsenistä puoltaa muutosehdotusta kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa.

§ 21. Järjestön lakkauttamiseen vaaditaan kahden perättäisen kokouksen päätös ja siinä järjestyksessä kuin mitä on kirjoitettu sääntöjen muuttamiseksi. Järjestön varat jaetaan purettaessa jäsenten kesken suhteessa tilivuonna suoritettuihin maksuihin.

§ 22. Organisaation leima/logotyyppi:

http://www.stro.se/wp-content/uploads/2014/04/Bild1.jpg

Till toppen